Agora / Portsa / 9x12 / Marathon / Gloria Vanderbilt / Kutsuttu vieras / TIE 2000 / 1918 / what's new?


A4

"...Canon Artillery -salkku tiivistää Kajanderin keskeiset teemat ja paljastaa työskentelyn sofistikoituneen navan. Wittgensteinin kiinni teipattu suu kertoo saman asian toisin: filosofia voi tavoittaa vain tietyntyyppiset totuudet, muu on verbaalisen ajattelun ulkopuolella. Siitä on vaiettava. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen! Filosofiassa. Taide on myös aistien asia."

Ars Longa